Magazín o športe, zdravom životnom štýle a osobnostnom rozvoji predstavil v jednom dieli relácie funkčný tréning (ako to oni sami nazvali „CrossFitové cvičenie“).

Link na video.

© CrossFit je ochranná známka spoločnosti CrossFit Inc. a my nie sme jej majiteľom. 

Leave a Reply