Kvôli zjednodušeniu zápisu výkonov vzniklo mnoho skratiek a akronymov, ktoré sa využívajú hlavne v športoch ako CrossFit. Tieto pojmy sa využívajú väššinou v podobe anglických skratiek či akronymov ako univerzálne skratky a niektoré sa proste neprekladajú. Tu su niektoré z nich:

AMRAP: As Many Reps or Rounds as Possible – čo najviac možných opakovaní, sérií

ATG: Ass to Grass – „zadok na zem“ (čo najbližšie k zemi)

BP: Bench press – tlak na lavičke

BS: Back squat – drep s činkou za krkom

BW alebo BWT: Body weight – vlastná váha

CFT alebo CrossFit Total: čo znamená maximálny drep, tlak a mŕtvy ťah

CFSB: CrossFit Strength Bias – zameranie sa na silové prvky a zvýšenie sily v CrossFite

CFWU: CrossFit Warm-up – zahriatie (rozcvička)

CLN: Clean – premiestnenie

C&J: Clean and jerk – premiestnenie a výraz

C2: Concept II rowing machine – veslársky trenažér Concept 2

DL: Deadlift – mŕtvy ťah

EMOM: Every minute on the minute – začať cvik každú novú minútu na jej začiatku

FS: Front squat – drep s činkou v predu na ramenách

GHD: Glute-Ham Developer – časť vybavenia, ktorá sa orientuje na rozvinutie svalov zadku a hamstringy

GPP: General physical preparedness aka “fitness.” – všeobecná fyzická pripravenosť, kondícia, fitness

GTG: Grease the Groove – protokol vykonávania viacerých submaximálnych sérií cvičenia počas celého dňa

H2H: Hand to hand – ruka k ruke

HSPU: Hand stand push up – kľuk v stojke na rukách (s opretím o stenu)

HSQ: Hang squat – cvičenie kde premiestňujeme váhu, či už trhom, alebo premiestnením z visu, činke visí v oblasti pásu

KB: Kettlebell – kettlebell činka

KTE: Knees to elbows – kolená k lakťom (vo vise na hrazde)

MOBWOD: Mobilty work – strečing, práca na pohyblivosti

MU: Muscle ups – vzopretia súručne na hrazde alebo kruhoch

OHS: Overhead squat – drep s činkou nad hlavou

PC: Power clean – premiestnenie bez pozície v drepe (len rovno do stoja)

Pd or Pood – váha pre kettlebelly – 1pood=36 lbs = cca 16,3kg

PR: Personal record – osobný rekord

PP: Push press – tlak činky nad hlavou z mierneho prechodu cez podrep a tým cez mierne odľahčenie váhy

PSN: Power snatch – trh bez drepovej pozície (podobne ako PC)

PU: Pull-ups, push-ups – zhyby, resp. kľuky, v závislosti od kontextu

Rep: Repetition – opakovanie

RM: Repetition maximum – maximálne opakovanie. 1RM je maximálny výkon pre 1 opakovanie. 10RM je hranica vykonania 10 opakovaní s maximálnou váhou

ROM: Range of Motion – rozsah pohybu

Rx’d: Ako je napísané – workout, resp. tréning vykonaný bez nejakých úprav