Wallbally su jeden z najčastejšie vyskytujúcich sa cvikov vo workoutoch, a bývajú často zaradené aj počas oficiálnych CrossFit Open. Oplatí sa teda im venovať čas a pozrieť sa nato, ako sa v nich vieme zlepšiť.

Wallball je pohyb s vysokou frekvenciou opakovaní, zamerananý na otestovanie silovej vytrvalosti atléta… ale to ste asi vedeli 🙂

1. Uvoľnite ramená

Počas opakovaní sa snažte uvoľniť ramená a vytriasajte s nimi. Pokiaľ ich držíte hore – vzpriamené, tak sú stále v napätí. Je to ako keby ste v jóge držali pozíciu stoličky na 30-60 sekúnd. Pridáva to zbytočnú únavu ramenám, takže radšej sa naučte rýchle vytrasenie ramien medzi opakovaniami. Takisto ako to robia horolezi na skale, keď potrebujú uvoľniť ruky a svaly.

2. Využite stretch reflex

Wallbally nie sú náročné drepy, nesnažte sa k nim tak pristupovať. Snažte sa z drepu akokeby odraziť hore. Nesnažte sa drep cestou dole príliš kontrolovať, akokeby ste robili ťažké drepy. Wallbally sú iba zlomok toho aké váhy môžte v skutočnosti drepnúť, takže zapojte prírodzený pohyb vášho tela – stretch reflex (napínacie reflexy).

3. Držte svoje tempo

Držte sa udržateľného tempa, ktoré máte overené. Možno viete hneď v úvode workoutu spraviť naraz 30-50 wallballov, ale nasadiť hneď na začiatku maximálnu snahu, tak to smeruje pravdepodobne k prepáleniu. Ak máte ísť 3 kola po 50 opakovaní, možno zvážte radšej spraviť v jednom kole 5 setov po 10 opakovaní s 5-10 sekundovými prestávkami. Lepšie si tak skontrolujete tep a nevyhoríte príliš skoro.

Photo: Taco Fleur

Leave a Reply