CrossFit je v prvom rade fitness program vytvorený trénerom Gregom Glassmanom a zvykne sa tak označovať samotný šport. Greg bol prvým človekom v histórii, ktorý definoval fitness zmysluplnou a merateľnou cestou, vďaka čomu zvýšil našu kapacitu vykonávať rozdielne cvičenia v rôznych podmienkach.

Oficiálna stránka CrossFit.com tvrdí, že tento pojme môžeme definovať ako niečo, čo optimalizuje fitness – je to vykonávanie stále meniacich sa funkčných pohybov v relatívne vysokej intenzite.

Cieľom tohto športu je vybudovať rozsiahly a všeobecne obšírny fitness. Snaží sa vytvoriť program, ktorý by najlepšie pripravil cvičencov na akúkoľvek fyzickú eventualitu – nie len na neznáme, ale aj na to nepoznané. Jeho špecializáciou je vlastne nešpecializovanie sa (aby sme ostali všestranný).

CrossFit je rovnako aj komunita ľudí, ktorá spontánne vzniká, keď ľudia robia tieto cvičenia pohromade. Faktom je, že aspekt vykonávania týchto aktivít v skupine je jedným z kľúčových komponentov a dôvodov, prečo je taký efektívny.

Ako vlastne vznikla CrossFitová komunita? V roku 1995 Jeff Glassman založil svoju telocvičňu v Santa Cruz, Kalifornii a ešte toho istého roku bol pozvaný, aby trénoval policajtov z policajného oddelenia v Santa Cruz. Väčšina jeho civilnej práce boli súkromné tréningy s individuálnymi športovcami. Avšak ako sa termíny trénera Glassmana postupne zapĺňali, začal znásobovať svoje termíny a zistil pri tom, že títo klienti si veľmi chválili skupinovú aktivitu. Prišiel na to, že aj napriek tomu je stále schopný ponúknuť dostatok individuálneho prístupu a zabezpečiť efektívny a bezpečný tréning. A takto sa zrodila komunita CrossFitu.

V dnešnej dobe CrossFit, ako spoločnosť, poskytuje akreditované semináre po celom svete. Publikuje niekoľko webových stránok, ktoré poskytujú voľný a rozsiahly obsah, zahrňujúci rôzne workouty  či cvičenia.

Momentálne má CrossFit viac ako 5500 sesterských gymov (tkzv. affiliates) a viac ako 35 tisíc akreditovaných CrossFit trénerov Level 1. Okrem toho vytvoril CrossFit šport s názvom Fitness, ktorý pod názvom CrossFit Games každý rok korunuje najviac Fit muža a ženu na svete.

V roku 2003 CrossFit vytvoril jednoduchý blog, ktorý rozpútal revolúciu vo fitness. Obsah blogu bol jednoduchý. Správy obsahovali dátum, obrázok, tréning dňa ( workout 10 of the day –WOD) a nejaké zrnká provokatívnych informácií, ktoré povzbudzovali ostatných k lepším výkonom. Každý, kto mal pripojenie na Internet, ochotu, zvedavosť a odhodlanie to mohol vyskúšať. Z tohto jednoduchého blogu a jediného gymu v Santa Cruz, Kalifornii vznikla obrovská komunita fitness nadšencov, ktorý sa naučili pohyby, otestovali teóriu a nazhromaždili veľké množstvo dát, ktoré potvrdzovali rovnicu Grega Glassmana:

CVFM @ HI + Communal Environment = Health

„A regimen of constantly varied (CV), functional movements (FM) performed at high intensity (@HI) in a communal environment leads to health and fitness.“ – čo v preklade znamená, že režim konštantne sa meniacich funkčných pohybov vykonávaných vo vysokej intenzite v spoločenskom prostredí vedie k zdraviu a fitness.

Zdroje:
– www.crossfitsono.com/what-is-crossfit/
– Mgr. Ján Leško, NETRADIČNE S CROSSFITOM, Prešov 2013
– Foto: Victor Freitas (unsplash.com/@victorfreitas)

Leave a Reply