CrossFit® vydal zoznam oficiálnych testovacích tréningov, podľa ktorých si viete porovnať vaše skóre. Môžte nimi sledovať váš progres, ako ste sa zlepšili v čase, alebo sa viete motivovať výsledkami iných atlétov na celom svete. Sú to akési normatívne skúšky, tiež známe aj pod pojmom „Dievčatá“, z anglického The Girls.

Každé WODko nesie dievčenské meno, podobne ako sa pomenuvávajú búrky alebo meteorologické výstrahy v USA. Zakladateľ CrossFitu Greg Glassman týmito menami chcel naznačiť, že po takomto tréningu sa máme cítiť, ako keby vás prešiel hurikán 🙂

The New Girls tréningy (nové tréningy) nesú mená podľa významných ženských CrossFit atlétiek.

* Tréningy sú vlastníctvom firmy CrossFitn, inc.

The Benchmark Girls
Angie
 • 100 Pull-ups
 • 100 Push-ups
 • 100 Sit-ups
 • 100 Squats
For Time
Complete all reps of each exercise before moving to the next.
Barbara
 • 20 Pull-ups
 • 30 Push-ups
 • 40 Sit-ups
 • 50 Squats
5 rounds for time
Chelsea
 • 5 Pull-ups
 • 10 Push-ups
 • 15 Squats
Each min on the min for 30 min
Cindy
 • 5 Pull-ups
 • 10 Push-ups
 • 15 Squats
As many rounds as possible in 20 min
Diane
 • Deadlift 225 lbs
 • Handstand push-ups
21-15-9 reps, for time
Elizabeth
 • Clean 135 lbs
 • Ring Dips
21-15-9 reps, for time
Fran
 • Thruster 95 lbs
 • Pull-ups
21-15-9 reps, for time
Grace
 • Clean and Jerk 135 lbs
30 reps for time
Helen
 • 400 meter run
 • 1.5 pood Kettlebell swing x 21
 • Pull-ups 12 reps
3 rounds for time
Isabel
 • Snatch 135 pounds
30 reps for time
Jackie
 • 1000 meter row
 • Thruster 45 lbs (50 reps)
 • Pull-ups (30 reps)
For time
Karen
 • Wall-ball 150 shots
For time
Linda
(aka “3 bars of death”)
 • Deadlift 1 1/2 BW
 • Bench BW
 • Clean 3/4 BW
10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 rep
rounds for time
Mary
 • 5 Handstand push-ups
 • 10 1-legged squats
 • 15 Pull-ups
As many rounds as possible in 20 min
Nancy
 • 400 meter run
 • Overhead squat 95 lbs x 15
5 rounds for time
The New Girls
Annie
 • Double-unders
 • Sit-ups
50-40-30-20 and 10 rep rounds; for time
Eva
 • Run 800 meters
 • 2 pood KB swing, 30 reps
 • 30 pullups
5 rounds for time.
Kelly
 • Run 400 meters
 • 30 box jump, 24 inch box
 • 30 Wall ball shots, 20 pound ball
Five rounds for time
Lynne
 • Bodyweight bench press (e.g., same amount on bar as you weigh)
 • pullups
5 rounds for max reps. There is NO time component to this WOD.
Nicole
 • Run 400 meters
 • Max rep Pull-ups
As many rounds as possible in 20 minutes.
Note number of pull-ups completed for each round.

Photo credit: Victor Freitas (CCO licence, Royalty-free)

Leave a Reply